Holmen

Övergång

2008-02-26

Titta här då!
Snart kommer vi över till vår kära Holme. Dagens bild är förtjänstfullt fotad och skickad av Mats Huge. 

  
Tack för det!