STADGAR FÖR TREVIKSGÅRDENS TOMTÄGARFÖRENING
antagna vid föreningsmöte i Torö bygdegård augusti 1978

"Treviksgårdens tomtägarförening utgör en partipolitiskt neutral sammanslutning av ägare av fastigheter inom Treviksområdet.

Föreningen har till uppgift att skapa trivsel och samhörighet inom området och att tillvarataga medlemmarnas intressen i deras egenskap av ägare av fastigheter inom området."