Styrelsemedlemmars kontaktuppgifter:


Ordförande/kassör Lennart Johansson når du på följande epostadress:
lennart.aa.johansson@gmail.com

Övriga ledamöter - var god se under vår flik Protokoll och vidare under flik Vägmöte+2


KALLELSE

ÅRSMÖTE  15 augusti 2021 kl. 10.00.  

TRÄVIKSGÅRDENS VÄGSAMFÄLLIGHET

Medlemmarna i Träviksgårdens Vägsamfällighet kallas härmed till ordinarie årsmöte söndagen den 15 augusti 2021 kl. 10.00.  
Lokal:  Gräsmattan utanför Torö Hembygdsgård(bredvid Torö Lanthandel).
Således utomhus och med vederbörliga avstånd med hänsyn till pandemin.
Medtag paraply om risk för regn föreligger.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Vid årsmötet kommer styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomiska berättelse för det gångna verksamhetsåret att utdelas.


Årsavgiften för 2021/2022
Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift, i normalfallet 1000 kr/år. 
Vi ber dig betala in avgiften 1000 kr senast 2020-09-15 på vägsamfällighetens pluskonto 55 34 00 -3 i Nordea.
OBS! Vid inbetalningen måste avsändaren tydligt framgå via namn och/eller fastighetsbeteckning.
 
Försenad inbetalning innebär påförande av påminnelseavgift enl. tidigare stämmobeslut.

Avgiften är villkorad av stämmans godkännande, och skulle så inte vara fallet meddelar vi detta omedelbart efter stämman via e-post och på anslagstavlor.

E-post för meddelanden till medlemmar.
Det är angeläget att förenkla och förbilliga arbetet med utskick av kallelse till årsstämma, betalningsavier m.m. genom användande av e-post. För à-jourhållandet av medlemsregistret ber vi dig, som nu får kallelsen via e-post, att meddela ev. adressändringar till: 

lennart.aa.johansson@gmail.com


Du är hjärtligt välkommen !

Styrelsen
210719