Holmen

På gång

2007-11-03

Hösten knakar i knutarna. Den senaste vintern gick hårt åt på våra bryggor. Nu är beslutet taget att en nödvändig reparation och uppbyggnad av Holmen är nödvändig. Nu är vår entreprenör Matz Hagberg på gång.

Vi ska här försöka ge rapporter om hur arbetet fortskrider.

Gunilla LL.


Badbryggan i januari 2007