Om Trevik Tomtägarförening

Treviks tomtägarförening bildades 1978 och utgör en partipolitisk neutral sammanslutning av ägare av fastigheter inom Treviksområdet. 

Föreningen har till uppgift att skapa trivsel och samhörighet inom området och att tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av ägare av fastigheter inom området. 

En stor del av föreningens intresse handlar om "Holmen". Holmen är för medlemmarna en viktig del av samvaron i Trevik och samlingspunkt för  gemensamma aktiviter såsom midsommarfirande, båtliv och bad. Därför har föreningen under våren 2023 tecknat ett Nyttjanderättsavtal med markägare Wilhelm Moberg (Konabben), som ger rätt att nyttja Holmen för umgänge, bad, fiske och båtliv, men också en skylldighet att sköta och vårda miljön med stor omsorg. 

 

Under menyn Protokoll och stadgar finner du mer information nyttjanderättsavtalet och dess omfattning. 

Ändra till en bild som passar din sida och skriv en text som passar till bilden ovan.