Kåserier, tankar och funderingar

Söndagskväll, 6 maj 2007

Ja, det var det det!
Nu är bommarna i, den av högvatten illa åtgångna och helt förstörda badryggan ligger numer  isärplockad – en stor del av virket är räddat, Stinas bänk är räddad och flyttad,  badflotten Tage är lagad och ligger och på plats i plurret. Så kära treviksbor – nu kan vi sjösätta och vänta på sommarvärmen.

Arbetsdagen som var utlyst till lördagen den 5 maj hörsammades av många. Av våra femtio medlemmar, det är samtliga i området representerades 20 fastigheter. Jättekul! Det är skönt att många känner ett ansvar för Holmen och bryggorna.

Under förmiddagen redogjorde Monica vår ordförande för bryggeländet.. Styrelsen har samtalat ett flertal gånger under våren och man har begärt in konstruktionsförslag från åtminstone tre firmor. Något behöver göras åt bryggorna, därom råder ingen som helst tvekan. Men hur, av vem och till vilken kostnad? Styrelsen uppmanar sina medlemmar att fundera, snacka med grannen, kontakta styrelsen med förslag, frågor och hejarop.

På söndagen var Percy, Göte, Anders och Leffe nere vid holmen och staplade virke, plockade spik  och satte fast bänken. Planer på en mycket enkel  och provisorisk spång och badbrygga från Lyckmansidan fram till badberget  växte fram. Tid för det arbetet är inte fastställt. Det stora arbetet som behöver göras kan tidigast komma igång till hösten då samtliga tillfrågade firmor är mer än fullbokade med jobb till sommaren.

Till midsommar räknar styrelsen med att  kunna visa på inkomna offerter för att vi sedan på årsmötet den 21 juli ska kunna tycka till och förhoppningsvis  kunna fatta någon form av beslut.

Sammanfattat av Gunilla, Treviksbo i fjärde av hitills sex generationer.

Ett mycket gammalt ankare skänkt till Torö hembygdsförening 2007