STYRELSE
 220730

 • KASSÖR
  JOSEPHINE HÄCKNER POSSE  omval  t.o.m 2023
  jhp@livkarriar.se
 • 073 360 80 25

           LISA HUGE, omval t.o.m 2023
           Lisa.huge@gmail,com
           070 511 12 45

          JOHAN LYCKMAN, omval t.o.m 2023
          J.Lyckman@kawasaki.se
          070 621 93 99
  

 • REVISOR

  PETER ANDERSSON, nyval t.o.m. 2023          
  petand@carnegie.se
  0733 16 87 08    
 • REVISORSSUPPLEANT

  MARGARETA WÖRNERT, omval t.o.m. 2023         
  margareta.wornert@telia.com 
  070 729 12 61 • VALBEREDNING

  MATS HUGE
   omval t.o.m. 2023
  Matshuge@gmail.com
  076 105 65 75


  STEN MÖLLERYD omval.o.m. 2023
  Sten.molleryd@telia.com
  070 821 28 67
                      
    • WEBBPLATS
  För inlägg, text, bilder m.m kontakta:
  Susanne Magnusson eller Tomas Hallberg i styrelsen